İstifçilikten el yıkamaya, sürekli ocak kontrol etmeye kadar, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) birçok farklı şekilde ortaya çıkar. Bu, insanları tekrarlayan düşünceler ve davranışsal ritüellerin tutsağı haline getiren bir kaygı bozukluğudur ve tamamen kişinin günlük hayatını olumsuz derecede etkileyebilir.
OKB'nin her 100 kişiden 2-3'ünde görüldüğü saptanmıştır. OKB çoğunlukla çocukluk döneminde başlayabilir, ancak genellikle ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde ortaya çıkar. Bilim insanları, istenmeyen, içsel düşünceleri ve bu istenmeyen düşünceleri yatıştıran zorlayıcı davranış kalıplarını hem nörobiyolojik bir yatkınlık hem de çevresel faktörlerin birlikte oluşturduğuna inanmaktadır.
Bu bozukluk genellikle yıllarca hatta hayat boyu sürebilen kronik bir nitelik taşır, ancak semptomların şiddeti yıllar içinde artabilir veya azalabilir. Hem farmakolojik yaklaşımlar hem de davranışsal yaklaşımlar takıntı ve zorlantı için, özellikle Maruz Bırakma ve Tepki Önleme tekniği, OKB'li insanların mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmelerini sağlayan etkili tedaviler olarak kanıtlanmıştır.

Örnek takıntılar:
temizlik takıntısı: eğer eşyalarımı sürekli temizlemezsem mikroplar bulaşır hastalanırım. Eğer eve mikrop girerse ölebilirim. İnsanlarla el sıkışırsam ve ya toplu taşıma kullanırsam kirlenirim.
Emin olamama, kuşkulanma takıntıları: eğer doğal gazı ütüyü vs kontrol etmezsem evim yanabilir. Eğer her şeyi kontrol edemezsem evin havaya uçması gibi bir felaket başıma gelebilir. Kaç kere abdest alırsam alayım emin olamıyorum.
Düzen ve simetri obsesyonu: eğer her şeyi düzgün ve simetrik koymazsam çok rahatsız olurum. Nesneler düzgün görülmezse stres olurum.

Örnek davranışlar :
Temizlik zorlandıkları: sürekli el yıkama aşırı derece diş fırçalama duş alma. Saatlerce bulaşık yıkama. Toplu taşımada her yere dezenfektan sıkmak gibi.
Kontrol zorlandıkları, ütünün fişini 5-6 kez kontrol etmek. Evden çıkarken doğan gazı sürekli kontrol etmek, gideceği yerlere geç kalmak.
Düzenleme simetri zorlandıları, Duvarlara asılı bulunan tabloların düz olmasına, halıların saçaklarının ters dönmemiş olmasına, sehpa üzerindeki örtülerin tam ortada ve düzgün şekilde bulunmasına aşırı dikkat göstermek.